Başakşehir Belediye Başkanı Çarşamba Günü Belli Olacak - Kozmopolitik

 Başakşehir Belediye Başkanı Çarşamba Günü Belli Olacak

Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için 4 Ekim Çarşamba günü belediye meclisinde seçim yapılacak.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince 28.09.2017 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 45.Maddesi hükümleri gereğince yapılan seçimde, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın seçilmesi nedeniyle Başakşehir Belediye Başkanlığı makamı boşalmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45.Maddesi hükümleri doğrultusunda, Başakşehir Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanı'nı seçmek üzere Başakşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 04/10/2017 Çarşamba günü saat 15:00'da toplanması Valiliğimce uygun görülmüştür. Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45.Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımları gerektiği 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur"