CHP, Öğretmenler İçin 3600 Ek Gösterge Talebinde Bulundu - Kozmopolitik

 CHP, Öğretmenler İçin 3600 Ek Gösterge Talebinde Bulundu

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Artvin Milletvekili Avukat Uğur Bayraktutan, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve 3600 ek göstergenin verilmesi adına TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

CHP, Meclis'in açılmasıyla meydanlarda verdiği vaatlerin hayata geçmesi için Kanun Tekliflerini ardı arkasına sıralıyor. CHP'li Bayraktutan Polis için vermiş olduğu 3600 ek gösterge Kanun Teklifini Öğretmenler için de vererek Eğitim camiasının beklentisine cevap vermiş oldu. Geçtiğimiz dönemde de öğretmenlerin sesi olmaya, yaşadıkları sorunlara çare olmaya gayret gösteren Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Öğretmenlerin özlük haklarındaki sorunlarına değinerek özellikle dünyan örnekler vererek Ülkemizde Öğretmenlerin ne kadar düşük maaş aldıklarına dikkat çekti ve iyileştirilmesi için mutlaka 3600 ek göstergenin uygulamaya geçmesi için Kanun teklifinde bulundu.

Birçok partinin seçim meydanlarındaki vaatleri arasında yer alan Öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi ve 3600 ek gösterge talebinin yerine getirilmesi seçim sonrası merakla beklenen konu iken CHP konuyu Kanun teklifi vererek Meclis gündemine taşımış oldu. Meydanlarda verilen sözler bakalım Mecliste Kanunlaşacak mı? Hangi parti vaadinin arkasında duracak. Önümüzdeki günlerde hepsi cevabını bulacak.

Bayraktutan'ın kanun teklifi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Uğur BAYRAKTUTAN

Artvin Milletvekili

GENEL GEREKÇE:

Ülkemizin kalkınmasında ve insanlığın gelişiminde büyük katkısı olan öğretmenlerimiz günümüzde hak ettikleri değeri maddi ve manevi yönden alamamaktadır. Aldıkları maaş içler acısıdır. Özellikle dünyada öğretmenlere verilen maaşla ülkemizde verilen maaşı kıyasladığımızda büyük farklar gözlenmektedir. Örneğin; Türkiye'de öğretmenler aylık ortalama 700 dolar maaş alırken, gelişmiş ülkelerin çoğunda öğretmenler 2 bin doların üzerinde maaş alıyor.

Yapılan araştırmaya göre ülkemizde ortalama 700 dolar maaş alan öğretmenler; ABD’de ortalama 3 bin dolar, Almanya’da 2-3 bin dolar, Avusturalya’da 2,5 bin dolar, Fransa’da 2-3 bin dolar, İngiltere’de 4-5 bin dolar, Japonya’da ise 2-3 bin dolar civarında maaş alıyorlar.

Çalışma süresi boyunca özverili olmak ve kendini geliştirmek zorunda olan öğretmenlerimizin ekonomik açıdan zor durumda olması yapılan araştırmaya göre çalışan öğretmenlerin %82sinin maaşlarında ve özlük haklarından memnun olmaması, yine %25’e yakını ek iş yaparak geçim mücadelesi veriyor olması öğretmenlerimizin ekonomik açıdan ne kadar güç durumda olduğunu gözler önüne sermektedir. Hatta kamu personellerinin birçoğuna ulaşım amaçlı servis sağlanırken ve öğle yemeği imkanı sunulurken öğretmenlerimiz bu durumdan yararlanamamaktadır. Bunları da içine katarsak farklı bir maliyet daha çıkmaktadır. O nedenle öğretmenlerimizin maaşları iyileştirilmeli çalışırken veya emeklilik hallerinde hak ettikleri payları almaları çalışırken veya emekli olduklarında refah içinde bir gelecek kurmaları en tabi haklarıdır. Bunu en çok hak edenler öğretmenlerdir.

1.derecedeki öğretmen veya idarecilerin 3000 olan ek göstergelerini 3600 olarak değiştirilmesi ekonomik ve sosyal açıdan önem arz ettiği gibi dünyadaki emsallerine de bir nebze yaklaşmış olmalarını sağlayacaktır. Ülkemizin ve milletimizin gelişiminde büyük katkıları olan tüm meslek gruplarını yetiştiren öğretmenlerimizin ek göstergelerinde yapılacak değişiklik ile çalışırken veya emeklilik halinde ekonomik açıdan iyileştirme sağlanacak, birçok öğretmen emekli olmayı tercih edip yeni kadrolar açılacak ve atanamayan öğretmenlerimize de fırsat doğacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ:

MADDE 1 – Genel gerekçe doğrultusunda bir düzenlemedir.

MADDE 2 – Yürürlük Maddesidir.

MADDE 3 - Yürütme Maddesidir.

14.07.1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek

Göstergeler Cetvelinin “IV – EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (b) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“b) Öğretmen ve diğer personeller

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bak