CHP'li Ercan Karakaş: 3 Seçim Kaybeden Genel Başkan Bıraksın - Kozmopolitik

 CHP'li Ercan Karakaş: 3 Seçim Kaybeden Genel Başkan Bıraksın

Ercan Karakaş, "Hiç kuşkusuz yukarıda önerilen düzenlemelere yenilerini eklemek mümkündür. Bu kez örgüt reformu ve onun gerektirdiği tüzük değişiklikleri tüm üyelere ve topluma açık bir şekilde yapılmalıdır. Sağlıklı yol budur." dedi.

CHP, 9-10 Mart tarihlerinde tüzük değişikliğini görüşmek üzere 19. Olağanüstü Kurultayı’nı topluyor. Genel Merkez’den illere gönderilen yazıda önerilerin belirlenmesi istenirken, cuma gününden itibaren illerden gönderilecek 86 delege, kurulacak tüzük komisyonunda çalışmalarına başlayacak.

ERCAN KARAKAŞ'TAN TÜZÜK ÖNERİLERİ
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Kurucu Başkanı ve CHP'nin eski Parti Meclisi (PM) üyesi olan Ercan Karakaş, tüzük kurultayı öncesi yaptığı çağrıda CHP tüzüğü hakkında önerilerde bulundu.

3 DÖNEM KURALI
"Genel Merkez Tüzük Kurultayı tarihini açıkladı. Ancak gündemde değiştirilecek tüzük maddeleri ve / veya ilave edilecek düzenlemeler yer almıyor. Sağlıklı bir tartışma için bunlar kurultay ilanında yer almalıydı. Bu eksikliğin giderilmesi gerekir. " diyen Ercan Karakaş, “CHP’de Örgütsel Reform İhtiyacı” başlığı altında topladığı önerilerde CHP'de 3 dönem seçim kaybeden genel başkanın görevi bırakmasının tüzüğe eklenmesini önerdi.

Karakaş, önerilerini şu şekilde sıraladı:

CHP’nin, ülke için savunduğu çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi kendi içerisinde de uygulaması hem Türkiye siyasi kültürüne önemli bir açılım getirmiş olur hem de halk nezdinde inandırıcılığını güçlendirir.

CHP, darbe döneminin kısıtlayıcı ve yasakçı siyasi partiler ve seçim yasalarının değişmesi yönündeki çalışmalarını sürdürmelidir. Diğer yandan da bu yasalara rağmen, gerçekleştirilmesi mümkün olan düzenlemeleri de yapmalı, parti reformunu gerçekleştirmelidir. Bu çerçevede tüzükte yapılacak değişikliklerle aşağıdaki düzenlemelerin getirilmesi yerinde olacaktır:

- Aday üyelik uygulamasını yeniden başlatmak ve bu sürede aday üyeler için temel eğitim seminerlerine katılımı zorunlu kılmak.

- Aidatı zorunlu hale getirmek, üyelik başvurusu esnasında aidat “taahhütnamesi” de almak.

- Üyelerin ve örgütlerin parti politikalarının oluşumuna katılımının kanallarını açmak. Parti örgütlerinin kendi kongrelerinde karar altına almak koşuluyla, politik ve örgütsel konularda kurultaya doğrudan karar tasarısı sunabilmelerini olanaklı kılmak.

- Kongreleri ve kurultayı ülke sorunlarının tartışıldığı platformlara dönüştürmek. İlçe ve il kongrelerinin genel merkezden bağımsız olarak yapılmasını sağlamak.

- Partide kolları ve platformları çoğaltmak, buralarda üye olmayanlara da söz ve öneri yapma olanağı tanımak. Platformları, bilim ve araştırma / kültür ve sanat / ekonomi ve sosyal haklar / eğitim vb. olarak yeniden düzenlemek.

- Milletvekilli, belediye başkanı ve yerel meclis adaylarının seçimini örgüt yapısının olduğu heryerde aidatını ödeyen tüm üyelerle yapmak. Milletvekili seçimleri için genel merkeze belirli uzmanlıkları ve/veya temsil nitelikleri olan dışarıdan adaylar için %5 kontenjan hakkı tanımak. Cinsiyet, gençlik ve engelli kotalarının uygulanmasını güvence altına almak ve de önseçimlerin seçimlerden altı ay önce yapılmasını sağlamak.

- Milletvekili, belediye başkanlığı, yerel meclis üyeliklerini en çok üç dönemle, il ve ilçe başkanlıklarını da 10-12 yılla sınırlamak. Partiyi üç seçimde başarılı kılamayan genel başkanın görevini bırakması için gereken düzenlemeyi yapmak.

- Üyelik bilgilerini tüm üyelere açık hale getirmek. Seçimle gelenlerin seçimle gitmesini sağlamak. Yenilenmenin olağanüstü kongre yoluyla gerçekleşmesini esas almak.

- Parti içi seçimlerin parti içi çoğulculuğun, demokratik katılımın ve temsilde adalet ilkesinin gereği olarak birleşik liste (çarşaf liste) ile yapılmasını kural haline getirmek.

- MYK’nın -onlarca yıl olduğu gibi- PM’de gizli oyla seçilmesini sağlamak, MYK’yı 15 üye ile genel başkan yardımcılığını 4 üye ile sınırlamak, örgüt işlerini yeniden Genel Sekreter’e ve 4 yardımcısına bırakmak.

- Bakanlıkların çalışmalarını düzenli olarak izleyebilmek. Sivil toplum ve yurttaşlar için başvuru ve öneri yapma adresi olmak ve iktidara hazırlanma çalışmasını etkin hale getirebilmek için gölge kabine oluşturmak.

- CHP’li yerel yönetimler arasında kardeş belediyecilik uygulamasına gitmek, belediye uygulamalarının yerel yönetim programlarına uygun çalışmalarını denetlemek, belediye başkanlarının 3 ayda bir örgüte bilgi vermeleri ve en az ayda bir tam gün halkı dinlemelerini sağlamak.

- Genel merkezle örgütler, örgütlerle üyeler arasındaki iletişimi sürekli ve düzenli bir biçimde sürdürmek. Bu çerçevede nitelikli bir üye gazetesi çıkarmak, bu gazeteyi örgütlerin yanı sıra aidatını ödeyen tüm üyelere ücretsiz olarak göndermek.

- Sosyalist Enternasyonal’in yanı sıra büyük ve önemli ülkelerin sosyal demokrat partileri ile CHP arasındaki iletişimi ve işbirliğini düzenli ve sürekli hale getirmek için karşılıklı olarak koordinasyon kurulları oluşturmak.

- Geldiği görevi kendisinin ve yakınlarının çıkarları doğrultusunda kullananlara kesin ihracı için tüzüksel düzenleme yapmak. Bu çerçevede parti içi etik kuralları açık ve somut hale getirmek.

- Parti üyelerinin, aday adaylarının eğitimi seçimlere belirli bir süre kala değil iki seçim arasında da sürdürmek. Bu çerçevede parti okulunu güçlendirmek. Tüzükte yer alan eğitim bütçesinden hiçbir kesinti yapmamak.

"SAĞLIKLI YOL BUDUR"
Hiç kuşkusuz yukarıda önerilen düzenlemelere yenilerini eklemek mümkündür. Bu kez örgüt reformu ve onun gerektirdiği tüzük değişiklikleri tüm üyelere ve topluma açık bir şekilde yapılmalıdır. Sağlıklı yol budur.

Elbette örgütsel reformların bir sonuç vermesi, her şeyden önce CHP’nin ideolojik doğrultusunun, kimler ve hangi hedefler için siyaset yaptığının belirgin olmasına bağlı olacaktır.