CHP'nin Tüzük Kurultayı Seyircisiz Yapılacak - Kozmopolitik

 CHP'nin Tüzük Kurultayı Seyircisiz Yapılacak

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzacebi, görevi Önceki Genel Sekreter İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'dan devraldı. Devir töreninde CHP'nin Tüzük Kurultayı hakkında açıklama yapan Hamzaçebi, "Partinin içişleri olduğu için seyircisiz, izleyicisiz bir tartışma ortamı içinde bu kurultayın yapılması planlanıyor" dedi.

CHP'nin Tüzük Kurultayına ilişkin Hamzaçebi şu ifadeleri kullandı: "Tüzük Kurultayını da özellikle şöyle yorumlamanızı rica ediyorum, bu herhangi bir metnin düzeltilmesi meselesi değildir. Partinin iç işleyiş kurallarının yeniden düzenlenmesi meselesi değildir. Böyle bakılırsa çok dar bakılmış olur. Biz CHP'nin Tüzük Kurultayına sunacağımız tüzüğü bir reform anlayışı içinde hazırlayacağız. Siyasal partilerin programını örgütler hayata geçirir. Program örgüt ilişkisinde tüzük çok önemli bir görev üstlenir. Bu tüzüğü hem ortaya çıkmış olan ihtiyaçlara göre hem de bilgi teknolojilerinin getirmiş olduğu yeniliklere, değişikliklere göre uyarlamak, bu uyarlamayı bir siyasal reform anlayışı içerisinde gerçekleştirmek bizim tüzük çalışmasındaki en temel anlayışımızdır. 21. yüzyılda bir temsil problemi vardır.

SEÇİLENLERLE SEÇENLER ARASINDAKİ BAĞ ZAYIFLAMIŞTIR
Seçilenlerle seçenler arasındaki bağ zayıflamıştır. Seçenler, vatandaşlar, yurttaşlar, bireyler seçimden sonra seçtikleri kişinin kendilerinin temsilcisi olup olmadığı konusunda tereddüde düşmektedirler. Bu çok önemli bir sorundur. Bu da siyasal katılımı azaltmaktadır. Siyasal katılım sadece sandığa gitmek olarak görülmemeli, ülkenin sorunlarına ilgi göstermek, tartışmak şeklinde düşünülmeli.

GÖNÜLLÜ DESTEK GRUPLARIYLA, İNTERNET GRUPLARIYLA İLETİŞİM KURMAK TÜZÜK ÇALIŞMAMIZIN ANA EKSENİ OLACAK
Gönüllü destek gruplarıyla, internet gruplarıyla iletişim kurmak, onları aktif olarak ülke meselelerinin içine çekerek söz sahibi olmalarını sağlamak bizim tüzük çalışmamızın ana ekseni olacaktır. Bu Tüzük Kurultayı en az 36. Kurultay kadar, hatta ondan çok daha fazla ilgi çekecektir. Bir siyasi parti reformunu hayata geçireceğiz. Bu tüzüğümüz bu reformu gerçekleştirecektir."

"SEYİRCİSİZ, İZLEYİCİSİZ BİR TARTIŞMA ORTAMI İÇİNDE BU KURULTAYIN YAPILMASI PLANLANIYOR"
CHP'nin Tüzük Kurultayının nasıl yapılacağına ilişkin bir soru üzerine Hamzaçebi, "Partinin içişleri olduğu için seyircisiz, izleyicisiz bir tartışma ortamı içinde bu kurultayın yapılması planlanıyor" dedi.