Cinsiyet Eşitsizliğinin En Çok Görüldüğü Ülke Türkiye Oldu - Kozmopolitik

 Cinsiyet Eşitsizliğinin En Çok Görüldüğü Ülke Türkiye Oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) üye ülkelerdeki cinsiyet eşitsizliği üzerine yayınladığı rapora göre Türkiye eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin en çok görüldüğü OECD ülkesi oldu.

Raporda farklı gelişmişlik düzeyindeki tüm ülkelerde cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal ve ekonomik yaşamın tüm alanlarında var olduğu belirtilirken, bütün istatistikler bir araya getirildiğinde Türkiye, OECD ülkeleri arasında cinsiyet eşitsizliğinin en fazla hissedildiği ülke olarak yer aldı.

Rapora göre; Türkiye'de genç kadınlar eğitime ulaşmada geçmişe göre daha iyi bir durumda ancak üniversitede fen, matematik ve bilgisayar bölümlerini seçmiyor.

'KADINLAR DAHA AZ KAZANIYOR'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kadınların erkeklerden ortalama olarak yüzde 15 daha az kazandığı belirtilen raporda, OECD ülkelerinde kız çocuklarının eğitim olanaklarına erişim açısından erkekleri yakaladığı ancak çalışma hayatında hala erkeklerin gerisinde olduğu aktarıldı.

EĞİTİMDE VE ÇALIŞMA YAŞAMINDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

Eğitimde ve çalışma yaşamında cinsiyet eşitsizliğinin en çok görüldüğü OECD ülkesi olan Türkiye, OECD dışındaki ülkelerin de göz önüne alındığı sıralamalarda ise ancak "feodal gelenekler" nedeniyle kimi bölgelerinde kız çocuklarının okula yollanmadığı Çin’i geçebildi. Raporun kadınların yasama organlarındaki temsiliyetini ele alan sıralamasında ise Türkiye ancak Macaristan ve Japonya’yı geçerek sondan üçüncü olabildi. 2025 yılında tüm üye ülkelerde cinsiyet eşitliğini yüzde 25 oranında iyileştirmeyi hedefleyen OECD’nin geleceğe yönelik projeksiyonunda Türkiye bu hedefi yakalamaya en uzak ülkeler arasında yer aldı. Sadece Suudi Arabistan ve Hindistan’ın bu hedefi yakalamada Türkiye’den daha kötü durumda olduğu tahmini yapıldı.

Raporun istihdamla ilgili verilerinde, Türkiye Hindistan’dan sonra kadınların işgücüne katılımının erkeklere oranla en düşük olduğu ikinci ülke oldu. Kadınların yönetici pozisyonlarda yer alma sıklığını ele alan istatistikte ise Türkiye, Güney Kore ve Japonya’nın ardından sondan üçüncü sırada yer aldı. Eğitimsiz işçilerdeki kadın ve erkek istihdamını inceleyen sıralamada ise Türkiye sonuncu sırada yer alarak, eğitimsiz kadınların eğitimsiz erkeklere oranla işgücüne katılımının en az gerçekleştiği ülke oldu. Türkiye, kadın çalışanların erkek çalışanlara oranla saat başına daha az ücret kazandığı ülkeler sıralamasında ise Meksika’nın ardından sondan ikinci oldu. Bütün istatistikler bir araya getirildiğinde Türkiye, OECD ülkeleri arasında cinsiyet eşitsizliğinin en fazla hissedildiği ülke olarak tescillendi.