“Ekonomik Krizlerden Siyasal Rant Çıkarmak Yerine Bu Sorunları Çözmek İçin Öneriler Getiriyoruz” - Kozmopolitik

 “Ekonomik Krizlerden Siyasal Rant Çıkarmak Yerine Bu Sorunları Çözmek İçin Öneriler Getiriyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Av. Turan Aydoğan, Tunceli'de Türkiye'nin ekonomik durumunu, ekonomik sıkıntılarını ve ekonomide nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini Tunceli halkına aktardı.

CHP İstanbul Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Av. Turan Aydoğan, yaşanan ekonomik sorunlarını kozmopolitik.com.tr sitemize değerlendirdi.

CHP ekonomideki sorunlar ve çözümler için sahaya indi. Siz de Tunceli'de ekonomi sorunlarını halka anlattınız sizi nasıl karşıladılar?

"Türkiye büyük bir ekonomik darboğaz içinde. Yaşanan krizin başındayız henüz. İlerleyen günlerde bu krizin faturasını tüm toplum olarak hep birlikte daha çok ödemeye başlayacağız. Biz, sorumlu bir muhalefet partisiyiz. Ekonomik krizlerden siyasal rant çıkarmak yerine bu sorunları çözmek için öneriler getiriyoruz. İktidarı uyarıyoruz ve bu krizden çıkmak ortak akıl üretmeye çalışıyoruz. İşte bu kapsamda ülkenin tüm kentlerini ziyaret ediyoruz. Yani ekonomi için sahaya indik. Ben de Tunceli’de görevlendirildim. İl başkanımız, il yöneticilerimiz ve bölge belediye başkanlarımızla birlikte Tunceli’de esnaf ve ticaret odalarını, üretici birliklerini, işadamlarını, sendikaları ziyaret ettik, sokaktaki insanla konuştuk. Sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledik. Beklediğimizden daha büyük bir ilgi gördük. Bu ziyaretimiz bile insanlara moral oldu, teşvik etti. Açıkçası iktidarın yapması gereken ama yapmadığı şeyi biz yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz sadece bir yere gidip sorunları dinleyip dönmüyoruz. O sorunların ondan sonra da takipçisi oluyoruz. Ziyaretimizin ardından bir rapor hazırladık ve genel merkezimize sunduk. O rapor doğrultusunda Tunceli’ye yönelik hangi önerileri dile getirmemiz gerektiği üzerinde kafa yoracağız. Buradan ilgilerinden, misafirperverliklerinden dolayı Tunceli halkına teşekkür etmek istiyorum."

Ekonomik krizin çözümü için halka nasıl vaatlerde bulunuyorsunuz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi için 13 önerisi vardı. Sizden gittiğiniz illerde ekonominin çözümü için nasıl önerilerde bulunacaksınız ?

"Biz vaatte bulunmuyoruz. Zaten insanların vaatlere değil somut icraata ihtiyacı var. Biz öncelikle yaşanan krizin nedenlerini anlatıyoruz. İsraf ekonomisinin son bulması gerektiğini yerine üretim ekonomisinin gelmesini istiyoruz. Dışa bağımlı bir ekonomik model yerine kendi kaynaklarını kullanan ve üreten bir ekonomi modeli öneriyoruz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı TESK Genel Kurulu'nda israf ekonomisi değil üretim ve verim ekonomisine geçeceklerini söyledi. Aslında bu ifade bu ekonomik krizin kaynağını da gösteriyor. İktidarın bizim söylediğimiz noktaya gelmesi aslında tüm bu emeklerimizin de boşa gitmediğini gösteriyor. "

Bir kez de buradan söylemek gerekirse biz şu önerilerde bulunuyoruz:

1-Devlette Liyakat Sistemi Yeniden İnşa Edilmelidir. Şimdi geçerli olan liyakat değil sadakat.

2- Demokrasiye Geçilmeli, Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Güvenliği Sağlanmalıdır: Hukuk Olmazsa Yatırım da Olmaz

3- Merkez Bankası’nın Bağımsızlığı Sağlanmalıdır: TCMB’nin Araç Bağımsızlığına Siyasi Müdahaleye Son Verilmeli

4- Akılcı Bir Dış Kaynak Yönetimine Geçilmelidir: Üretim ve istihdam artışı sağlayan ve yeni teknoloji getiren doğrudan yatırım girişleri özendirilmelidir. Türkiye ekonomisi spekülatif amaçlı sıcak para hareketlerine karşı korunmalıdır.

5- Dolar Esas Alınarak Yapılan İhaleler Süratle Türk Lirasına Dönüştürülmelidir: Hem İhalelerde Hem de Verilen Garantilerde ve Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesinde TL’ye Dönülmeli. Vatandaşa «dolar sat» de, yandaşa dolarla garanti ver. Bu adalet duygusunu bitirir.

6- Kamu İhale Yasası Değiştirilmelidir: Uluslararası Standartlara Uygun Bir Kamu İhale Yasası çıkarılmalı, adrese ihale teslimi sona ermeli.

7- Sayıştay Uluslararası Standartlarda Denetim Yapmalıdır: Vergiyi Toplayan İrade, Vergiyi Nasıl ve Nerelere Harcadığının Hesabını Vermeli

8- Bütçe Disiplini Sağlanmalıdır: Bütçe Dışı Uygulamalara Son Verilmeli, Denetimsiz İkinci-Üçüncü Bütçeler Oluşturulmamalı, Fonlar Bütçe Disiplini İçerisine Alınmalı.

9- Dış Politika 180 Derece Değişmelidir: Dış Politikada Hamasete Son Verilmeli, İç Politika Malzemesi Yapılmamalı. Dış Politikada Dost Ülkeler, Düşman Ülkeler Yoktur, Dış Politikada Ülkelerin Çıkarları Vardır. Barışçıl, Tutarlı ve Saygın Bir Dış Politika İzlenmelidir.

10- Geleceğimizi İpotek Altına Alan Kontrolsüz Borçlanmalardan Kaçınılmalıdır: Kamuda Koşullu Yükümlülükler Dahil Borçlanma Disiplini Yeniden Sağlanmalı, Bunun İçin Gerekirse Anayasal Kural Getirilmelidir.

11- Adaletsiz Vergi Politikası Düzeltilmelidir: Rantiyenin Korunduğu, Emeğin ve Üretenlerin Cezalandırıldığı Vergi Politikasına Son Verilmeli. Herkes Kazancına Göre Vergi Vermeli, 2006’dan Bu Yana Bekletilen Man Adası gibi Vergi Cennetleri Listesi Kararnamesi Yayımlanmalı buralara kaçan paralar vergilenmelidir.

12- Üretimi Önceleyen Bir Planlama ve Teşvik Politikası Yaşama Geçirilmelidir: Bir Ülke Tarlada, Fabrikada, Bilim ve Sanatta Üretirse Güçlü Olur. Bunun İçin Doğru Planlama ve Teşvik Gereklidir.

13- Türkiye İsraftan Kaçınmalı, Tasarruf yapmalıdır: İsraf, Dengeli ve Adil Büyümenin Düşmanıdır. Tasarrufa Kamudan Başlanmalı, Saray, Araç Bina Saltanatına Son Verilmelidir.

Tunceli ilinin ekonomik sorunları nelerdir.? Halkın en büyük sıkıntısı nelerdir?

"Elbette ülkede yaşanan kriz Tunceli’yi de etkilemiş durumda. Bunun dışında Tunceli’nin kendine özgü sorunları var. Tunceli ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine kurulmuş durumda. Girdilerin artmasının bu iki sektörü ciddi anlamda etkilediğini gördük. Bunun dışında Tunceli’de yaşanan orman yangınlarının bu iki sektörde üretim kaybına yol açtığını söylediler. Örneğin bu yıl üretilen bal miktarı geçen yıla göre dörtte bir oranında azalmış. Hayvancılıkla uğraşanlar meralara ödedikleri paraların Tunceli’de hayvancılık için kullanılmasını istiyorlar. Umutsuzlukla umut içiçe geçmiş durumda Tunceli’de. Krizden çıkış için daha çok üretmek istiyorlar, ülke adına sorumluluk hissediyorlar. Üretmek için de biraz teşvik gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse Tunceli’de çok kaliteli bal üretiliyor. Ancak Türkiye’de kaliteli pal peteği üretilmiyor. Bu durumda balın da kalitesi düşüyor. Tunceli’de kaliteli bal peteği üreten bir fabrikanın kurulması bal sektörünü olumlu anlamda etkileyecek. İnsanların istediği aslında fazla bir şey değil. Üretim için önlerinin açılmasını istiyorlar. Tunceli’de ayrıca büyük bir turizm potansiyeli var. Doğal güzelliklerini bizzat gördüm. Böylesine bir kentin turizmde geri kalması kabul edilebilir bir şey değil."