Hızlı Okumanın Faydaları - Kozmopolitik

 Hızlı Okumanın Faydaları

Değişen yaşam koşulları nedeniyle artık insanlar daha hızlı okumakta ve daha hızlı bir şekilde anlayıp uygulamaya geçmek durumundadır. Çalışma hayatında daha hızlı okuyanlar yavaş okuyanlara göre hep bir adım önde olurlar.
Değişen yaşam şartlarına insanların ayak uydurması için bir takım kurlar açılmıştır. Bunlardan bir tanesi de hızlı okumadır. Günümüzde masa başı iş yapanların neredeyse tüm günü bir şeyleri okuyup anlama ve onun üzerinde çalışmalar yapmakla geçmektedir. Yapmakta oldukları çalışmada okunacak sayfa sayısı çok fazla ise ve fazla vakitleri de yoksa zamandan tasarruf yapabilmek için çok hızlı bir şekilde okuyup anlamaları gerekir. Kısa sürede bu çalışmayı bitirmek için hızlı okuma tekniklerini öğrenip uygulamaları gerekmektedir.
Ülkemizde öğrencilerin seviyelerini belirlemek için ölçme ve değerlendirme sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavlar ilkokuldan başlar üniversiteye kadar devam eder. Hatta üniversiteyi bitirdikten sonra devlet kurumunda çalışmak ya da akademik kariyer yapmak için öğrenciler sınavlara girerler. Milyonlarca öğrencinin girmiş olduğu bu sınavlardan başarılı olmak için hızlı okumak şarttır. Hızlı okuma tekniğini uygulayan öğrenciler vakitten tasarruf edecekleri gibi daha kolay anlayacaklar ve diğer öğrencilerin bir adım önüne geçmiş olacaklardır.
Hızlı okuma tekniğine sahip olmayan bireylerin dakikada okuyabildikleri kelime sayısı ortalama yüz ellidir. Oysa hızlı okuma tekniği sayesinde bu sayı beş yüzün üstüne çıkarılabilir. Yavaş okuma yapıldığı zaman dikkat çevredeki seslere verildiği için anlama biraz yavaş olur Oysa hızlı okunduğunda dikkat sadece okunan şeye verilir ve çevredeki olumsuz şeyler kişiyi rahatsız etmez. Böylelikle anlamada çok çabuk gerçekleşir.