KESK, DİSK, TMMOB, TTB: OHAL Derhal Kaldırılmalıdır - Kozmopolitik

 KESK, DİSK, TMMOB, TTB: OHAL Derhal Kaldırılmalıdır

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Tür Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bugün OHAL değil demokrasi ve adalet istiyoruz. (K)eyfi, (H)ukuksuz (K)ıyım Rejimi ve OHAL derhal kaldırılmalıdır!” başlığıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından yapılan ortak açıklamada, “Tüm renkleriyle Hayır’ı kazanan, adalet talebiyle yan yana yürüyen herkesi, bulundukları alanlarda emeğin taleplerini, barış içinde bir arada yaşam, laik, demokratik Türkiye mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz” denildi.

“KHK’LAR İPTAL EDİLSİN, İHRAÇLAR VE AÇIĞA ALINANLAR İŞLERİNE İADE EDİLSİN”

“Giderek içine sürüklendiğimiz bu karanlık girdaptan kurtulmak için OHAL ve KHK rejimine derhal son verilmelidir” denilen açıklamada, KHK’ların iptal edilmesi, ihraç edilenlerin ve açığa alınanların bütün haklarıyla birlikte işlerine iade edilmeleri talep edildi.

Açıklamada DİSK üyesi 2000’e yakın işçi, KESK üyesi 4000 kamu çalışanı, 3 bin 315 hekim ve TMMOB üyesi 3 binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısının ihraç edildiği bilgisi de aktarıldı.

2017 yılı boyunca beş grevin engellendiği, yaklaşık 25 bin işçinin hakkının gasp edildiği de hatırlatılarak, “AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grevleri engellemek için OHAL’i kullandıklarını açıkça söyleyerek OHAL/KHK rejiminin amacını da tüm kamuoyu karşısında açıklamıştır” dendi.

“GÜLMEN VE ÖZAKÇA KRTİK EŞİKTE”

İhraç edilerek çalışma hakları gasp edilen 37 kişinin intihar ettiğine değinilen açıklamda Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın da “işimizi geri istiyoruz” diyerek başlattıkları açlık grevinin kritik aşamaya geldiği hatırlatıldı:

“İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan ve açlık grevinin kritik eşiğinde olan, sağlık durumları kötüleşen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutukluluk halleri derhal sonlandırılmalı, telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkmadan, bir an önce görevlerine iade edilmeleri sağlanmalıdır.Herkes için ulaşılabilir, eşit, parasız kamusal hizmet sağlanmalıdır.”

“Kıdem tazminatı hakkının, iş güvencesinin gaspına son verilmeli; herkes için güvenceli iş, güvenceli gelecek ve insanca yaşanacak ücret sağlanmalıdır” denilen açıklamada,

Demokratik ve barışçıl yollarla hakkını arayanlara yönelik şiddet son bulmalıdır. “Toplumsal barışın, bir arada yaşamın kurulduğu, demokratik, laik bir ülkede yaşamak hepimizin hakkıdır!” ifadeleri kullanıldı.

“OHAL KHK’LAR GİDECEK, BİZ KALACAĞIZ”

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan bu adaletsiz düzene karşı geçmişten, mücadele birikimimizden aldığımız güçle OHAL/KHK rejimine karşı mücadeleyi yükselteceğiz.

Taleplerimiz karşılanana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Tüm renkleriyle Hayır’ı kazanan, adalet talebiyle yan yana yürüyen herkesi, bulundukları alanlarda emeğin taleplerini, barış içinde bir arada yaşam, laik, demokratik Türkiye mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.

Herkes İçin Adalet İstiyoruz!

OHAL/KHK’lar Gidecek, Biz Kalacağız!”