Kitle Bağışıklığı Yöntemi Nedir? - Kozmopolitik

 Kitle Bağışıklığı Yöntemi Nedir?

Son zamanlarda COVID-19 pandemisi üzerine yaptığı bilgilendirici paylaşımlarla dikkat çeken Çağhan Kızıl ile Kozmopolitik.com.tr’nin sorularını yanıtladı.

Peki, Çağhan Kızıl kimdir?
Çağhan Kızıl
, Alman Helmholtz Derneği Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi'nde ve TU Dresden'de Moleküler ve Hücresel Biyomühendislik Merkezi'nde Helmholtz araştırma grubuna liderlik eden Nörobilimci ve Genetikçidir.

Pek çok alanda meraklı ve üretken birisidir. Zonguldak ve Kocaeli’nde geçen ortaöğretim, ODTÜ’de geçen üniversite ve Almanya'da geçen lisansüstü eğitimi boyunca sosyal ve siyasal alanda oldukça faal olmuştur. Bu yıllar boyunca pek çok farklı dergide, ekonomiden siyaset bilimine kadar farklı konularda yazıları yayınlanmıştır.

Epilepsi ve Alzheimer üzerine etkin çalışmaları bulunmaktadır.

5- İngiltere’de hükümet ilk olarak kitle bağışıklığı yöntemini uygulayacağını duyurmuştu. Nedir bu kitle bağışıklığı yöntemi?

İngiltere’de hükümet kitle bağışıklığı aslında teorik bir kavram. Yani bizim şöyle söyleyeyim, aşılarla yapmaya çalıştığımız birçok hastalık için kitle bağışıklığı önce aşıklarını deniyor. Örneğin toplumun yüzde 60'ı kızamık aşısı olduysa bu bir şekilde diğer olmayanları koruma sağlıyor. Çünkü aşı olanlar bağışık olduğu için yayılmayı bir tampon görevi görüyorlar böyle yapılıyor fakat sıfırdan yapılması yani hiç bağışıklığımız olmayan birisine karşı karşıyız ve sıfırdan insanların toplumun yüzde 60'ıı yetmişini 80'i bu başka kazanması demek şu anlama geliyor: bu hastalık devam edecek birçok insan yaşamda kaybedecek fakat kalanlar bağışık olacak bu kabul edilemez bir durum, yani veli hastane koşulları göz önünde bulundurulduğunda büyük bir yığılma yapacak. Serbest dolaşımı önceleyen bir şey bu. Bu şekil zaten gitmeye de bundan yani kesin zaten uygulamaya tam koymamıştı ama konuşuluyordu bunun ne kadar anlamsız olduğu zaten sokağa çıkma yasağı ilan etmesinden de birleşik krallığın görülebiliyor.

Türkiye'de bu yola tek olarak bu yıl düşünülüp yapıldığı konusu yapılıp yapılmadığı çok net değil. Fakat görülen uygulamalar şunu bize gösteriyor, bu şekilde bir gidişat var yani bunu söyleyip söylememeleri de önemli değil kimsenin. Fakat gördüğümüz toplum içinde bu yapılar çalışıyor ve o bu olacak. Fakat çok insan kaybedilir. İnsan gruplarını çok iyi planlamanız gerekiyor. Gençlere daha çok hasta etmeniz gerekiyor ki işte yoğun bakım kapasitesi daha az kullanırsın yaşları belli yaş üzerinde biraz koymanız gerekiyor, kronik hastalıkları projeksiyonu yapması gerekiyor yani sanmıyorum ki bu kadar detaylı bir veriye sahip olsun Türkiye'de ve dünyada eve böyle bir projeksiyon yapılabilsin.