Kültürpark Platformu: Basmane'de Gökdelen İstemiyoruz - Kozmopolitik

 Kültürpark Platformu: Basmane'de Gökdelen İstemiyoruz

Doğal ve 30 yıldır da tarihi sit statüsünde olan Kültürpark ve Basmane çukuru, uzun zamandır şehrin tartışma konularından. Kültürpark'ın henüz koruma amaçlı bir imar planı olmadan Büyükşehir Belediyesi'nin burada çeşitli değişikliklere gitmek istemesi kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. Kültürpark'ın bakımı yapılarak tarihi ve doğasının korunmasını isteyen Kültürpark Platformu üyeleri Büyükşehir Belediyesi'nin Folkart Basmane Gökdelenleri'nin bölgenin dokusuna aykırı ve dönüşüm baskısı getirecek gökdelen yapısının karşısında durmasını da talep ediyor.

İz Gazete'ye açıklamalarda bulunan, Kültürpark Platformu sözcüsü ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, "Kültürpark'ın şu anki gündemi koruma amaçlı imar planının yapılması. Biz platform olarak bu yönde çalışmaların kurul ve belediye tarafından yapılmasını istiyoruz. Koruma amaçlı imar planı demek, bu alanda korunacak tarihi, doğal, kültürel tüm varlıklara ilişkin bize kapsamlı bir envarter oluşturacak olması ve Kültürpark'ın koruma ilkelerini ortaya çıkartacak olması. Kültürpark Platformu için koruma amaçlı imar planı önemli" dedi.

Kültürpark'ın tarihi yapısının korunmasının önemini vurgulayan Kocaer, " Koruma amaçlı bir imar planı olmadan yani oranın anayasası olmadan yeni kararlar yeni projeler üretiliyor. Bu bilimsel bir yaklaşım olmaktan çok uzak. Ve şehircilik ilke ve esaslarına da uygun değil. Bu alanda bir kongre merkezi gündeme geldi. Bu tip bir merkez Kültürpark'ın ihtiyacı değildir. Kültürpark'ın ihtiyacı olan doğal, tarihi, kültürel yapısının korunması yönünde projeler geliştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

FOLKART GÖKDELENLERİ KÜLTÜRPARK'A GÖLGE DÜŞÜRECEK

Folkart'ın yayınladığı üç ayrı projeyede değinen Kocaer, "Basmane çukurunda 260 metreyi açan bir gökdelen yapısı söz konusu. Bunun içinde ofis, belediye, konaklama ve ticaretin olduğu bir kompleks yapı planlanıyor. Bu alanda yapılacak plana ilişkin öncelikle ÇED onayı çıktı. Ve ÇED raporuna biz TMMOB olarak dava açtık. Bununla ilgili platform olarak da birçok açıklama yaptık. Kültürpark'ın hemen bitişiğinde böyle bir yapının olması, alanın dokusuyla tamamen uyumsuz. Yani Basmane, Kadifekale, Agora gibi tarihi kent merkezi ve yanıbaşında da Kültürpark var. Bu kadar yüksek bir yapının orda olması Kültürpark'a gölge düşürecek ve kamusallığını da zedeleyecektir. Çünkü proje lanse edilirken şunu gördük, Kültürpark'ın yeşil alanı bu projenin pazarlanmasında farklı yollardan kullanılıyor. Basmane Meydanı, Cumhuriyet Meydanı İzmir'in ilk modern kentleşmesinin olduğu alanlar. Bu bölgeler şehrin modern kentleşmesinin izlerini taşıyor. Bu bölgeye bakan tüm yapıların belirli bir gabarisi, uyumu vardır. Ancak o yapı o bölgenin dokusunu tamemen ortadan kaldıracak. Kent merkezine de ciddi dönüşüm baskısı uygulayacak. Bu dönüşüm hem sosyal hem mekansal hepsini bir arada getirecek bir dönüşüm baskısını ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. O bölgedeki ihaleyi alan firma Folkart tarafından da geçtğimiz aylarda üç ayrı alternatif projeyi web sitelerinde yayınladılar. Görseller kamuoyu oylamasına sunuldu ve dendi ki biz İzmir'in istediği projeyi yapıcaz dediler. Hepsi birbirinden çirkindi. O yapı kesinlikle ordaki dokuya uygun değil. Bu yapı Kadifekale yükseliğini aşacak. İzmirin silüetini etkileyecek. Biz bu yapıya karşıyız." dedi.

SUÇ İŞLENİYOR

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın konuyla ilgili tavrına değinen Özlem Kocaer, " Sema Pekdaş da Kültürpark projesini desteklemiştir. Aziz Kocaoğlu'nun ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı ortak açıklama olmuştu. Bu zamana kadar Sema Pekdaş konuyla ilgili ortak açıklamada bulunmuştur. Metrekare artırması demek kamu yararı açısından sorgulanması gerekilen bir nokta. Ortada böyle bir yapıyla kente mal olacak bir kent suçu işleniyor ve siz diyorsunuz ki burdaki kamu oranını artırıyorum. Yani bu, sanki buradaki suçluluk oranını artıracak bir şey getiriyor. Biz kendisinden bu yönde bir açıklama değil buradaki kötü görüntüye ve ve kötü yapılaşmaya karşı nasıl bir mücadele yürüttüğüne dair bir şeyler duymak isterdik. " ifadelerini kullandı.