Laik Eğitim Kurultayı'nın Programı Açıklandı - Kozmopolitik

 Laik Eğitim Kurultayı'nın Programı Açıklandı

9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde Birleşik HAZİRAN Hareketi tarafından gerçekleştirilecek Laik Eğitim Kurultayı'nın programı açıklandı.

9 Eylül Cumartesi günü dört oturumda gerçekleşecek kurultayda birinci oturum, "Eğitimde Dinselleştirmenin Yapısal Boyutu" başlığıyla Gaye Usluer, Özgür Bozdoğan ve Ünal Özmen'in katılımıyla Bayazıt İlhan moderatörlüğünde yapılacak. Oturum 10.00'da başlayacak.

Günün ikinci oturumu, "Eğitimde Dinselleştirmenin İdeolojik Boyutu" başlığıyla saat 11.45'te başlayacak. Feray Aytekin, Güven Gürkan Öztan ve Turan Eser'in konuşmacı olacağı oturumun moderatörü İlke Bereketli olacak.

Günün ikinci yarısında, üçüncü oturum, "Laik ve Bilimsel Eğitim Mücadelesi" başlığıyla; dördüncü oturum ise "Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Laiklik Mücadelesi" başlığıyla gerçekleşecek. Üçüncü oturumda Gamze Yücesan Özdemir moderatörlüğünde Fevziye Sayılan ve Ahmet Yıldız konuşmacı olacak. Sonuncu ve dördüncü oturumda ise Taner Timur katılımcılara seslenecek.

İkinci gün iki oturumla sonuçlanacak

Kurultay'ın ikinci gününde 10 Eylül Pazar günü iki oturum yer alacak.

Birinci oturumda HAZİRAN Eğitim Komisyonu'nun raporları katılımcılara sunulacak. İkinci oturumda ise Eğitim Mücadele Örgütleri Forumu düzenlenecek.

Son olarak ise saat 14.30'da sonuç bildirgesi açıklanacak.