LGBTİ'€™ler, özgür internet için sosyal medya eylemi düzenliyor - Kozmopolitik

 LGBTİ'ler, özgür internet için sosyal medya eylemi düzenliyor

Kaos GL, internette LGBTi’lere yönelik sansüre karşı bugün saat 21.00-23.00 tarihleri arasında #LGBTileriçinÖzgürinternet hashtag’iyle eyleme çağırdı.

Geçtiğimiz günlerde “LGBTi’lerin internet Yoluyla ifade Özgürlüğü” raporunu yayımlayan Kaos GL; LGBTi birey, örgüt ve içeriklere yönelik engellemelere ve baskılara dikkat çekmiş, durumun giderek LGBTi’lere aleyhine işlediğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Avukat Yasemin Öz’ün hazırladığı rapor LGBTi’lerin internet yoluyla engellenen ifade özgürlüklerine dikkat çekerken, örnek vakalarla durumun vehametini de gözler önüne seriyor.

Bu yasaklamalara ve engellemelere dikkat çekmek isteyen Kaos GL tüm LGBTi’leri, insan hakları örgütlerini ve hak savunucularını yarın akşam kampanyaya destek olmaya çağırıyor.