NATO, Kosova'da Ordu Kurulmasını İstemiyor - Kozmopolitik

 NATO, Kosova'da Ordu Kurulmasını İstemiyor

Nato’nun, Kosova’daki Güvenlik Gücü KFOR Komutanı General Giovanni Fungo, Nato’nun, Kosova Güvenlik Kuvvetleri’nin (FSK) gelişmesini, üstlendiği misyon çerçevesinde desteklediğini belirtti ancak General Fungo Kosova ordsunun kurulmasını desteklemediklerine atıfta bulundu.
FSK’nın misyonunun değişmesi , bir başka deyişle Silahlı Kuvvetlere dönüşmesi durumunda NATO’nun, FSK’nın kapasitesini oluşturmak konusuna yaklaşımını gözden geçireceği uyarısında bulunan General Fungo, Kfor’un, FSK’yı şimdiki misyonuna uygun şekilde çok etkili ve profesyonel bir kuruluş olarak yardımlarını sunmaya devam edeceğini belirtti. “Kosova Güvenlik Kuvvetleri’nin, Kosova Silahlı Kuvvetleri’ne dönüşmesi durumunda NATO , bu güce karşı yaklaşımını gözden geçirecektir” ifadesini kullanan İtalyan general Fungo, KFOR’un Kosova’da güvenliği sağlamakla görevli olduğunu hatırlattı.

Kosova Güvenlik Kuvvetleri (FSK) askeri üniformalı olması ve silah taşımasına rağmen, Kosova’da doğa afetlerinde müdahale eden, Kosova'da ve yurt dışında Arama ve Kurtarma, Patlayıcı Madde İmhası, Yangın ve Tehlikeli Madde İmha anlamında acil operasyonlar yürütmekle yükümlü müdahale birimidir.
2009 yılında kurulan Kosova Güvenlik Kuvvetleri, 2 bin 500 aktif askerden oluşuyor.