ÖDP'den Türk Telekom Protestosu - Kozmopolitik

 ÖDP'den Türk Telekom Protestosu

Türk Telekom binası önünde yapılan eylemde basın açıklamasını okuyan ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş, özelleştirilen kurumların yeniden kamulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) bugün İstanbul'daki Türk Telekom Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı.

Gayrettepe'de düzenlenen eylemde basın açıklamasını ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş okudu. Basın açıklamasında özelleştimelerin hükümet tarafından bir başarıymış gibi sunulduğu vurgulanırken Telekom özelleştirilmesine dair "Bu özelleştirmeyi özel kılan noktalardan birisi, Telekom’un Lübnanlı Hariri ailesine teslim edilmesidir. Bu da AKP iktidarının Körfez sermayesini Türkiye ekonomisinde etkin kılma çabasının sonucu olmuştur" denildi.

Taş'ın okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

”AKP, ülkenin tüm kamu işletmelerini, yer altı ve yer üstü zenginliklerini uluslararası sermayeye devretti. Özelleştirmeler aynı zamanda kayırmacılığın ve yolsuzluğun da en önemli zeminlerinden birisi oldu. İktidar, doların yükselmesinin ve ekonomideki çöküşün nedeninin ‘dış mihraklar’ olduğunu söyleyerek, yalan rüzgarları eşliğinde halktan kemer sıkma politikalarına razı gelmesini istiyor. Oysa gerçekler başkadır. Ülkemiz ekonomisi, AKP politikaları sonucunda şimdi ‘dış mihraklar’ denilerek karşı çıkılan, ABD başta olmak üzere emperyalist merkezlere ve uluslararası sermayeye devredilmiştir. Türkiye ekonomisi üretimden kopmuş, özelleştirme ile kamunun birikimleri tasfiye edilmiş ve sıcak para girişine bağlı zayıf bir ekonomi haline gelmiştir.“

ÇÖZÜM KAMULAŞTIRMA
Açıklamada güncel sorunların sebeplerinin özelleştirmeler olduğu belirtilirken ülkenin ekonomik olarak düzelmesinin yolu olarak kamulaştırma gösterildi. Basın açıklamasını okuyan Alper Taş, "Kâğıt yok. Yerli ve milli SEKA kapatıldı. Kağıt üretemiyoruz. İşte bütün bunların nedeni özelleştirme politikalarıdır. Şarbon hastalığı ithal ediyoruz biz ithal hayvanlarla. Niye? Çünkü yerli ve milli olduğunu iddia edenler, yerli tarımı bitirdiler. Özelleştirmeler halk sağlığına da müdahaledir. Çözüm kamulaştırmadır. Doların tahakkümünden kurtarılabilmek için kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olabilmek ancak kamusallaşma eksen alınarak oluşturulan bir politikanın sonucu olarak gerçekleşebilir” sözleriyle açıklamayı bitirdi.

TELEKOM NASIL ÖZELLEŞTİRİLDİ
ÖDP, yayımladığı "Türkiye Tarihinin En Büyük Soygunu, Türk Telekom'da Özelleştirme ve Soygun Süreci" başlıklı raporunda Telekom'un satılma sürecine değinildi.

Raporda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fatih Oktay'ın, Yiğit Bulut'un, Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın Türk Telekom yönetiminden birinci dereceden sorumlu oldukları hatırlatıldı. Türk Telekom'un 2018'de 889 milyon lira zarar ettiğine değinilen raporda, bu zararın yönetim tarafından "kur farkı" olarak açıklandığı belirtildi. Raporda Türk Telekom'un özelleşme sürecinden bahsedildi.

2005 yılında gerçekleşen özelleştirmede Türk Telekom, Lübnanlı Hariri ailesi ve Suudi Telecom Company'nin ortak olduğu Oger Grubu tarafından oluşturulan Ojer Telekominikasyon AŞ'ye satılmıştı.

Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin 6 milyar 550 milyon dolara satılmış olduğunun hatırlatıldığı raporda, Telekom'un değerinin oldukça altında satıldığı vurgulandı.

Raporda 2005'ten 2016'ya kadar 14 milyar dolar kâr elde eden Türk Telekom'un 2016'dan sonra zarar ettiği belirtildi. Elde edilen kârın 5,7 milyar dolarının Ojer Telekominikasyon tarafından yurtdışına götürüldüğü de raporda vurgulandı. Bu durum raporda Hariri ve Suudi grubunun "ülkenin en büyük özelleştirmesini en büyük vurgununa" dönüştürmeleri olarak nitelendi.