Polis Şiddetinin Bedeli 15 Bin TL - Kozmopolitik

 Polis Şiddetinin Bedeli 15 Bin TL

Anayasa Mahkemesi, restoranda çalan Kürtçe müziği kapatmadığı iddiasıyla restoran sahibine saldıran polis memuru ile ilgili bireysel başvuruyu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Kürtçe müzik çalan restoran sahibini döven ancak hakkında soruşturma açılmayan, ceza davası da beraatla sonuçlanan polis memurunun “usul yönünden” insanlık onurunu çiğnediğine hükmetti. Yaşananları “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı” kapsamında değerlendiren AYM, “Polis memurunun yargılandığı davada başvurucuya karşı kötü muamele oluşturan bazı eylemlerin cezasızlıkla sonuçlanmasından dolayı insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve etkili soruşturma usul boyutunun ihlal edildiği neticesine ulaşılmıştır” görüşüne vardı. Mahkeme, bu nedenle restoran sahibinin maddi tazminat talebini reddederek 15 bin TL manevi tazminat ödenmesini hükme bağladı.