TMMOB: İzmir; İstanbul Olmasın - Kozmopolitik

 TMMOB: İzmir; İstanbul Olmasın

TÜRK Mühendis, Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Doğa Derneği ve Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), hazırladıkları ortak raporla son dönemde İzmir Körfez Geçişi Projesi, Çevre Düzeni Planı, doğal sit statülerinin değiştirilmesiyle İzmir’de rant politikalarının hayata geçirilmek istendiğini kaydetti.

Zorunlu açıklama
‘İzmir kamuoyuna zorunlu ve tarihi açıklama’ başlığıyla basın toplantısı düzenleyen meslek odaları ve dernekler; “Söylendiği gibi ‘İzmir’in İstanbul olması’ istenmiyorsa buradan başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm İzmir halkına sesleniyoruz! Sözünü ettiğimiz talan projelerine bugün karşı çıkmazsak yarın çok geç olacak” dedi.

Rant politikaları devreye giriyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın İzmir Körfez Geçişi Projesi’nin yapımına olanak sağlayacak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporuna yönelik dava açan TMMOB, EGEÇEP, Doğa Derneği bu kez de ‘İzmir ve bölgedeki rant projeleri hakkında rapor’ hazırladı. TMMOB, EGEÇEP ve Doğa Derneği, hazırladıkları raporla ilgili İzmir Mimarlık Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Ortak metni TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın okudu. İzmir’de son yıllarda artan nüfusla birlikte çarpık yapılaşma, deprem ve sel gibi doğal afetlerin gerçekliği ve riskleri, su kaynaklarının tükenmesi, hava kirliliği gibi sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını birebir etkileyecek sorunların kentin kapısına dayandığını belirten Yalçın, “Bunlar göz ardı edilip, özellikle İzmir’de uygulanacak rant politikalarına yönelik yasa ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılmıştır. Ortaklaşa hazırlamış olduğumuz raporda bu rant ve talan politikaları ‘Planla Getirilen Hukuksuzluk ve Rant 1/100000 Manisa-İzmir Çevre Düzeni Planı’, ‘Bölgemizdeki doğal sit alanları statüleri değiştirilerek bu alanların yapılaşmaya açılması hedefi’, ‘Gediz Deltası Sulak Alanlarda Yapılan Değişiklikler’ ve ‘Körfez Geçişi Planı’ olmak üzere dört ana başlıkta yer alıyor” diye konuştu.