Yeni Müfredatta ‘Evrim' Yok - Kozmopolitik

 Yeni Müfredatta ‘Evrim' Yok

Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2017-2018 taslak öğretim programındaki değişiklerde evrimsel biyoloji müfredatta yok.

Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2017-2018 taslak öğretim programındaki değişiklerde evrimsel biyoloji müfredatta neredeyse yer almamasına ilişkin derneklerden ortak açıklama geldi. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği, Moleküler Biyoloji Derneği ve Biyologlar Dayanışma Derneği’nin yaptığı ortak açıklamada ortaöğretimde evrimsel biyoloji öğretiminin önemi ve evrenselliğini ortaya koyan bir rapor hazırlanarak Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’e, Talim Terbiye Kurulu (TTK) yetkililerine ve ilgili komisyona ilettikleri dile getirildi.

Derneklerin sunduğu rapora TTK tarafından 21.06.2017 tarihinde gelen açıklamada, “evrimin tartışmalı ve seviye üstü” olduğu gerekçesiyle müfredattan çıkarılacağı belirtilmiştir. Dernekler tarafından yapılan açıklamada ise, “söz konusu müfredatta yer alması amacıyla bakanlığa önermiş olduğumuz “evrim”, “türleşme” ve “doğal seçilim yoluyla değişim” gibi biyolojinin bir bütün olarak anlaşılabilmesi için gerekli temel kavram ve terimlere yeni müfredatta yer verilmemiş olması, evrim konusunun biyoloji dersi müfredatında halen önemli ölçüde eksik kalmasına yol açmaktadır” dendi.

Derneklerin yaptığı ortak açıklamada ,Türkiye’de 2013’ten beri yürürlükte olan müfredatta yeterince yer bulamamış olan ‘evrim’ konusunun yeni müfredatta artırılmak yerine hemen hemen göz ardı edilmesi; Türkiye ortaöğretim sisteminin temel ilkelerinde vurgulanan “bilimsel düşünme gücüne sahip kişiler yetiştirmek” hedefine ulaşılmasını imkansız hale getirmektedir” denildi.