Yeni Şafak Yazarı: Laiklik Bizi Bozuyor - Kozmopolitik

 Yeni Şafak Yazarı: Laiklik Bizi Bozuyor

Yeni Şafak’ın yazarı ve AKP’lilerin ‘akıl hocaları’ndan Yusuf Kaplan, bugün yayımlanan yazısında, laiklikten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Yeni Şafak’ın yazarı ve AKP’lilerin ‘akıl hocaları’ndan Yusuf Kaplan, bugün yayımlanan yazısında, laiklikten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Yazılarında sık sık Cumhuriyet ve laiklik karşıtı tezler öne süren, cemaatleşme ve tarikatlaşma propagandası yapan, Osmanlı ve şeriat özlemini ortaya koyan gerici yazar, bu kez de “laiklik toplumun kendini inkarı”, “Laiklik bizi bozuyor” gibi ifadelerle dincilerin sesi oldu.

Yusuf Kaplan’ın “Laiklik dogması ve sopası” başlıklı yazısından bazı bölümler:

“Laiklik, dışardan ve tepeden dayatıldı bu topluma. Laiklik, zihnimize giydirilmiş bir deli gömleğiydi. Hayatımıza vurulmuş bir pranga. Bu topraklarda, laik bir toplum icat etmek ve İslâm, toplumun hayatından uzaklaştırılmak istendi. Laikliğin gerekçesi, şuydu: ‘Bu toplum geri kaldı. İslâm, bizi geri bıraktırdı. Dolayısıyla Türkiye çağdaşlaşmalıydı. Çağdaşlaşmanın tek yolu, laikleşmekti.’ (!) Bu gerekçe, bizim zihnimizle de, tarihî gerçeklerle de alay eden sığ ve ürpertici bir gerekçeydi. Oysa bir toplum, kendini inkâr ederek yeni bir atılım gerçekleştiremezdi. Kendini inkârın kaçınılmaz neticesi, intihar olabilirdi ancak. Nitekim öyle de oldu, ne yazık ki.”

Laikliğin anavatanı, dünyanın en laik ülkelerinde bile laikliğin tartışılmaz olması, dogma katına yükseltilmesi, laikliği tartışanların aforoz edilmesi gibi absürdlükler düşünülemez bile.
Ama burası Türkiye!
Celladına âşık tasmalı çekirgeler, gulyabanîler ülkesi!
(…)
Yeter ama!
Şunu aslâ unutmayacaksınız: Bu toplum, tam altı asır, 72 millete, dine, ırka mensup toplumu bir arada yaşama tecrübesi üretebilmiş tek toplumdur. Bunu da laiklik üzerinden değil,
İslâm üzerinden başarabilmiştir.
Laiklik bizi bozar! Bozuyor da nitekim…Vesselâm.”