Yurt Gazetesi Yazarından CHP'ye Temsilde Adalet Çağrısı - Kozmopolitik

 Yurt Gazetesi Yazarından CHP'ye Temsilde Adalet Çağrısı

Siyasi Partiler Yasası’ndan ve CHP Tüzüğü’nden kaynaklanan büyük bir antidemokratik haksızlığın olduğu öne sürülerek, bir partinin aldığı oylar veya üye sayısı ile delege sayısı arasında orantı kurulmadığı sürece haksızlık ve dengesizliğin devam edeceği vurgulandı.

YURT Gazetesi yazarı Mustafa Ülkü Caner, “Haydi CHP, acilen temsilde adaletsizliği yok et. Yok et ki, daha da büyü. İktidara yürü! Büyü ve ülkeyi tekrar Parlamenter Demokrasiye götür. Bu senin esas sorumluluğundur” diye yazdı.

Caner, ‘Temsilde adaletsizlik’ başlığıyla kaleme aldığı yazıda, CHP’nin, 36. Adalet ve Cesaret Olağan Kurultayı’nı 3-4 Şubat’ta geride bıraktığını ifade ederek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun CHP içi seçimi kazandığını vurguladı.

‘ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİLER’
Kurultayda seçilen tüm eski-yeni parti yöneticilerine bu olağanüstü koşullarda başarı dileyen Caner, “İşleri kolay değil. Ateşten gömlek giydiklerinin farkında olduklarını varsaymak gerek” dedi.

Caner, kurultay ile ilgili çok şey yazılabileceğini, ancak genel anlamda temsilde adaletsizlik konularıyla ilgili sınırlı eleştirilerde bulunacağını belirterek, şunları yazdı:

“Bir kere Siyasi Partiler Yasası’ndan ve CHP Tüzüğü’nden kaynaklanan büyük bir antidemokratik haksızlık var.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre:

“...Büyük kongre, seçilmiş üyeler ile tabii üyelerden oluşur.

Seçilmiş üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının iki katından fazla olmamak kaydıyla, parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayıda il kongrelerince seçilen delegelerdir.

Tabii üyeler; parti genel başkanı, merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu üyeleri ve partinin üyesi olan bakanlar ve milletvekilleridir.”

EN BÜYÜK SORUMLU
Aslında bunun en büyük sorumlusu Kanunu yanlış yorumlayan bir anlayışın tüzüğe yansımasıdır.

Kanun her ilde il milletvekili sayısına göre delege iki katı olur demiyor.

Parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayıda İl Kongre’lerinde seçilir Kurultay Delegeleri, diyor.

Kanun her ilin milletvekili sayısının iki katı delege olur demiyor.

Ancak İl Kongresinde belirlenen Kurultay Delegeleri mevcut tüzük gereği partinin o ilde aldığı oydan bağımsız olarak milletvekili seçiminde aldığı oy oranı dikkate alınmadan o kentin milletvekili sayısının iki katı oluyor.

Hâlbuki İlçe Delegeleri belirlenirken partinin o mahallede son milletvekili seçimlerinde aldığı oy oranı esas alınır.

Demek ki, mümkün. Hem de çok doğru. Nitekim çok da adaletli.

‘TRAJİKOMİK ADALETSİZLİK’
Aksi halde, bir partinin aldığı oylar veya üye sayısı ile delege sayısı arasında orantı kurulmadığı sürece bu haksızlık ve dengesizlik devam edecektir.

Aksi halde, aşağıdaki trajikomik temsil adaletsizliğini görmeye devam ederiz:

Örneğin, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde;

İzmir’de CHP 1 milyon 264 bin 540 oy aldı.

İzmir’de 52 delege var.

CHP Edirne’de 149.278 oy aldı. 4 delege var.

Hakkâri’de 1658 oya karşılık CHP de 6 delege var.

Van ‘da 6946 oya karşılık 16 delege.

Şanlıurfa’da 21682 oya karşılık 24 delege.

Haydi CHP, acilen bu temsilde adaletsizliği yok et.

Yok et ki, daha da büyü. İktidara yürü!

Büyü ve ülkeyi tekrar Parlamenter Demokrasiye götür.

Bu senin esas sorumluluğundur.”