Mülkiyet Adaletsizliğin Temelidir - @gokche76 - Kozmopolitik

Mülkiyet kapitalizmin en büyük oyunlarından biridir bize. İliğimize kemiğimize kadar işler. Sahip oluruz beğendiğimiz çantaya, ayakkabıya, telefona, eve… Ve sonra daha da damarlarımıza işler; topraklara sahip olmak arzusuyla yanarız savaş çıkartırız, işgal ederiz, öldürürüz, ölürüz.

Kimileri bizim bu en doğal saydığımız hak sebebiyle kaçarlar; ölmemek adına, yaşamak için insanca. İşte tam burada mülteci kavramı girer hayatımıza. Gelmişlerdir yalın ayak, beş parasız, dil bilmez vaziyette. BİZİM ülkemize BİZİM!

Her yerde onlar vardır artık. Hem sevmeyiz hem de onları neredeyse yok pahasına, güvencesiz çalıştırırız. Göz göze gelmeyiz aşağılayarak bakarız. Dost meclislerinde, sosyal mecralarda şikayet ederiz. Türlü hikayeler uydururuz rakı masalarında onlar hakkında…

Çocuk mülteciler işte yaşamları en zor olan onlardır. Masalarda kalan yemek artıkları için dayak atarız, yanımıza geldiklerinde itip kalkarız. Belki verecek paramız yoktur ama başının okşanmasına ne kadar ihtiyacı olduğunu hatırlamayız. Oysa sadece bir sarılmayla bize yeni öğrendikleri dilde anne diyebilecek kadar masum ve açlardır sevgiye…

Sonra bir gün bir fotoğraf karesi görürüz; sahile vurmuş cansız bir çocuk bedeni. Yaptıklarımızın karşılığı olarak tokat gibi çarpar yüzümüze. İliklerimize kadar işler acısı. Katil kim oyununda katil benim diyebilmek kadar zordur itiraf. Hem oyunu bozacaksınızdır, hem de suçunuzu itiraf edeceksinizdir.

Evet KATİL biziz! Onlara sahip çıkamadığımız için, onlar üzerinden rant elde etmeye çalıştığımız için, haklarını savunamadığımız başka ülkelerde insanca yaşam aramaya ittiğimiz, ellerimizle o ölüm teknelerine bindirdiğimiz için.

Katil benim, katil sensin, katil hepimiziz!!!

Mülkiyet adaletsizliğin temelidir! Ve lanet olsun toprağını, lokmasını bölüşmeyene!