Türküler Kapatılamaz - Cengizhan Topçu - Kozmopolitik

“Bir ülkenin türkülerini yapanlar yasalarını yapanlardan güçlüdür.”

Çünkü türküler adildir. Toplumun tüm kesimlerini birleştirir; barışçıldır. Aşkın yüreğidir türküler. Doğanın yansıması, bir kuşun özgürlüğü, yoksul bir köylünün dilidir. Türküleri yasaklamak; yurt sevgisini, Anadolu topraklarının kokusunu yasaklamaktır. Anadolu’yu vatan yapan bir mücadelenin kapılarını kapatmaktır. Türküleri yasaklamak; aşkı yasaklamaktır. Veysel’in bir Mecnun misali Leyla’sına söylediği “Güzelliğin on par’etmez bu bendeki aşk olmasa” dizesini yakmaktır.

Türkülerden korkuyorlar. Çünkü türküler ahlaksızlıkları gün yüzüne çıkartır. İsyandır türküler. Mahsuni’nin ezgilerinde ve sözlerinde dile gelir bu isyan… Yuh yuh soyanlara, fakire kıyanlara, soyup kaçıp doyanlara, nefsine uyanlara yuh.

Toplumun vicdanıdır türküler. Ölmez ve dillerden dillere dolanır nesiller boyunca. Hani derler ya; “Türkü söyleyenden zarar gelmez, çünkü kötü insanların türküleri” yoktur. Doğrudur. Türküler, elinde zulmün kılıcı olan bir celladı boğar ve türküleri yeryüzünün en altına gömseniz suyu bulup yeniden doğar.

Hatayi’nin ezgisinde turna misali sallanan, pirin verdiği bir derdi bin dermana değişmeyenleriz. Bir deyişin özünde hakikatı arayanlar, manaya varmanın yollarında yürüyenleriz. Türküleri kapatmak, kültürümüze vurulan bir darbedir.  

Çanakkale içinde vurulan, ölmeden mezara konulanlarız, teslim olmayan, kurşun saçan bir zeybeğiz bazen. Bazen, sevdiğini dünyalara bildiren bir Karadeniz yiğidiyiz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya kurulan köprüdür türküler. Türküleri kapatmak; köprüleri yıkmaktır. Bir art niyetin resmidir.

Türküleri susturmak isteyenlere direnişçi ve direnişinin, dik duruşunun bedelini canıyla ödeyen bir ozanla cevap verilir ancak. Pir Sultan Abdal der ki;

Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır

Güvendiğin padişahın

O da bir gün devrilir.