24 Ocak 2021 , Pazar

Koronavirüs Pandemisi ve Çalışan Kadın

Kadınlar, yeryüzünde birçok sıkıntıyla mücadele etmek zorunlar. Hayatın her alanında karşılarına
çıkan engellerle karşılaşmaktalar.
Özellikle bazı hükümetlerin geliştirdiği politikalar sonucu kadınlar sosyal ve kültürel hayatta karşı
karşıya kaldıkları ayrımcılığın yanında bir de ekonomik hayatta karşılaştıkları sorunlarla uğraşmak
zorundadırlar.
Aynı mesleki özelliklere sahip oldukları erkeklerden daha az ücret almaları, ataerkil anlayış yüzünden
mesleklerin kadın işi, erkek işi diye sınıflandırılması ve kadının evde ev işlerini yapmak zorunda olan
kişi olarak konumlandırılması iş dünyasında karşılaştığı ve mücadelesini vermek zorunda olduğu
ayrımların başında gelir.
Tabi bu ayrımların en önemlisi ise kadınların, herhangi bir erkek kadar yetkin olduğu halde cam tavan
etkisine maruz bırakılarak iş yerlerinde yönetici pozisyona getirilmemesidir.
Cumhuriyet ile birlikte ülkemizde kadınların tarım haricinde sektörlerde iş hayatına katılımı artmıştır.
Bunun en büyük sebeplerinden biri kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet ile birlikte kadınların erkeklerle
beraber eşit eğitim hakkında sahip olması ve medeni kanunun kabulüyle birlikte kadınların
profesyonel hayatta erkeklerle eşit hakka sahip olmasıyla gerçekleşmiştir.
Şehirleşmenin 1950’li yıllardan itibaren hız kazanması köylerden şehre göçü arttırmıştır ve bu da iş
gücünün tarımdan diğer alanlara kaymasını, kadınların meslek edinmesini hızlanmasına olanak
sağlamıştır.
Günümüzde kadınlar 1950-1980 dönemine oranla daha az istihdama katılma olanağı yakalıyorlar.
Hükümet politikaları ve bu politikalar doğrultusunda değişen kültürel kodlar kadın emeğini daha
değersiz ve görünmez hale getirmiş durumda.
Kadınlar, ekonomik hayatta karşılaştıkları zorluklar ve bilinçli olarak ekonomik hayatın dışında
tutulmalarına yönelik politikalar vesilesiyle daha çok güvencesiz, ücretsizlerin düşük ve niteliksiz
olarak atfedilen iş kollarına yönelmişlerdir.
Bir ülkenin ekonomisini büyütecek ve kalkındıracak potansiyele sahip olan kadın istihdamı, iktidarın
politikaları yüzünden kayıt dışı ekonomiye hapsolmuştur.
Korona ile birlikte yüzleştiğimiz ekonomik sorunlar ise tartışmasız olarak güvencesiz olarak çalışan
kadınları daha fazla etkilemiştir.
Gündelik olarak evlerde çalışan yaklaşık 1 milyon kişi şu an işsiz; tamamı kadın.
Faaliyetleri sınırlandırılan ya da kapatılan lokanta, restoran ve kafelerde çalışan kişi sayısı 1 milyon
900 bin; bu işletmelerde bulaşıkçı, garson, kasiyer olarak çalışanlar ağırlıklı olarak kadınlardan
oluşmakta.
Konaklama ve yiyecek zincirleri, perakende, ticaret, tekstil, hazır giyim sektörlerinde 190 bini kayıt dışı
olmak üzere 700 bin civarında kadının işini kaybedeceği öngörülüyor.
Ev eksenli çalışan ve çok farklı sektörlere iş üreten kadınlar da bu süreçte büyük oranda gelirlerini
kaybetmiş durumda.
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu sayesinde ev işi emekçisi güvencesiz çalışan kadınların
sorunlarını duyma fırsatı ve onlarla tanışma, yüzleşme fırsatı bulduk.

Korona günlerinde artık yarı normalleşme sürecine geçeceğimiz yakın günlerde hükümetin
açıklayamadığı ekonomik destekler yüzünden ilk işsiz kalacak olanlar kadınlar olacak.
Bu ağır ekonomik tablonun yanında kadınlar sokakta ve evlerinde fiziksel şiddetle başa çıkmak
zorundalar.
Virginia Woolf ‘’Kendine Ait Bir Oda’’ adlı kitabında bir kadının özgür olabilmesi için öncelikle
ekonomik özgürlüğünü eline alması gerektiğini söyler.
Ancak, kadınların açıkça küçümsendiği, hedef gösterildiği ve bunu yapmaktan hiç çekinilmediği
günlerden geçmekteyiz. Kadınların gerçek anlamda özgür olabilmesi için ekonomik özgürlüklerini
kazanmalarına engel olunan günlerden…
Kadınlar kendilerine dayatılandan sıyrılıp bir yerlere gelmeli muhakkak. Bu ancak kadınların
bulunduğu yerlerde daha fazla mücadele etmesiyle, ayrımcılığa maruz kalmaları sebebiyle erkek
egemen iş dünyasının ya da siyasetin kendilerini bulundukları yerden silmelerine izin vermeyerek ve
bizler için ise güvencesizlerle daha fazla dayanışarak olur.
Kadınların toplumun her alanından silindiği noktada herhangi bir değişimden bahsedemeyiz.

PAYLAŞ:

BU HABERİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Türkiye Böyle Büyüdü…

Hatırlayanlarınız olacaktır, bundan birkaç sene önce televizyonlarda bir telefon reklamı vardı. Milli duyguları okşayan bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir