15 Ekim 2021, Cuma

AKP’den Kooperatiflerin Denetim Sistemini Sil baştan Değiştiren Torba Teklif

AKP, Meclis’e kooperatiflerin denetim sistemini sil baştan değiştiren “torba teklif” sundu. Bu teklifle beraber kooperatiflere “dış denetim” zorunluluğu getirilirken, çerçeveyi de Ticaret Bakanlığı belirleyecek.

Teklife göre, kooperatifler birliklere, kooperatif birlikleri de merkez birliğine ortak değilse, kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacak, ayrıca kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacak.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın aktardığına göre, tam ismi “Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan düzenlemenin ayrıntıları şöyle:

  • Kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ve yedeklerinin, seçilmelerini izleyen en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlamaları şart olacak. Eğitim şartını sağlayamayanların üyeliği düşecek. Mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri bir sonraki seçimlere kadar eğitim şartından muaf tutulacak.
  • Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan kooperatifler ile kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatiflerde üst üste iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapanlara sınırlama getirilecek. Aradan bir seçim dönemi geçmedikçe bu göreve yeniden seçilemeyecekler.
  • Denetçiler, kooperatif ortakları arasından seçilebileceği gibi ortaklar dışından da seçilebilecek.
  • Kooperatiflerdeki mevcut denetim kurulunun yanı sıra çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenecek kooperatifler ve üst kuruluşlarına dış denetim yaptırılması zorunluluğu getirilecek. Dış denetim bağımsız denetçiler, meslek mensupları ve ilgili bakanlıklarca yetkilendirilen birlik ve merkez birlikleri tarafından yapılacak. Hem iç hem dış denetim ile ilgili denetimleri yapacak denetçilerin kriterlerini, bunların sunacakları raporların standardını ve denetimlere ilişkin uygulama esaslarını ise Ticaret Bakanlığı belirleyecek.
  • Kooperatifler birliklere, kooperatif birlikleri de merkez birliğine ortak değilse, kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacak. Kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacak.
  • Tarım satış kooperatifleri ile bağımsız denetim dışında kalan tarım satış kooperatif birlikleri Türk Ticaret Yasası’nın denetim kapsamından çıkarılacak. Buralar da Kooperatifler Yasası çerçevesinde “dış denetim” kapsamına alınacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu da çarşamba günü kooperatifleri ilgilendiren düzenlemeyi görüşecek.

BU HABERİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Motorine ve benzine resmen zam geldi!

Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 41 kuruş zam yapılırken, artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir