26 Ocak 2022, Çarşamba

AYM’den işçi lehine karar; “Adil yargılanma hakkı ihlal edildi”

Bursa Devlet Tiyatrosu’nda işten atılan sözleşmeli işçi, kıdem tazminatı ve alacakları için iş mahkemesine dava açtı. Bu dava, Yargıtay’ın 2016’da verdiği ‘görevsizlik’ kararı ile sonuçlandı. İşçi, 4 yıl sonra konuyu idare mahkemesine taşıdı. İdare mahkemesi ise davayı zaman aşımı yönünden reddetti. Anayasa Mahkemesi (AYM), istinaf yolu kapalı olarak verilen ret kararını hukuka aykırı buldu.

AYM, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda sözleşmeli sahne ışıkçısı ve teknisyen olarak çalışırken müdür değişikliği sonrası iş akdi feshedilen, kıdem, ihbar, milli bayram tazminatları ve fazla mesai ücreti için Bursa 8. İş Mahkemesi’nde dava açan Yasin Şimşek’in bireysel başvurusunu karara bağladı. AYM, Şimşek’in adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere Bursa 3. İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Başvurucunun tazminat talebi ise reddedildi.

Devlet tiyatroları genel müdürlüğü temyiz etti
Olayda, 4 Ekim 2011’de iş akdi feshedilen başvurucu, 15 Ağustos 2012’de İş Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, başvurucuya 12 bin 521 TL kıdem ve 3 bin 881 TL ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti. Ancak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün temyiz talebi üzerine, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi bu kararı bozdu. Bozma gerekçesinde, olayın idari nitelikte olduğu belirtildi.

Şimşek, bunun üzerine Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 20 Haziran 2016’da yeniden dava açtı ve fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak bin TL tazminat talep etti. İdare Mahkemesi, davayı zaman aşımı yönünden reddetti. İdare Mahkemesi, kararın kesin olduğunu belirtirken davanın değerinin 5 bin TL altında olmasını esas aldı.

Başvurucu, nihai karar verilinceye kadar artırma hakkı olduğunu ve bu nedenle fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak dava açtığını; istinaf yolu kapalı olmak üzere kesin olarak karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek bölge idare mahkemesine başvurdu.

Bölge İdare Mahkemesi, davanın değerinin bin TL altında olduğunu, davanın 5 bin TL olan ‘istinaf sınırının’ altında kaldığı ve bu miktar için süresinde (60 artı 60 gün içinde) başvuru yapılmadığı gerekçesiyle başvuruyu incelemeksizin reddetti.

Şişmek, konuyu 10 Kasım 2017’de AYM’ye taşıdı. AYM ise bu bireysel başvuruya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

AYM başvuruyu ‘kabul edilebilir’ buldu”
“Başvurucunun kesin olarak verilen karara karşı istinaf yoluna başvurmasının açıkça temelsiz olmadığı gözetildiğinde, istinaf yolunun tüketilmesinden sonra nihai kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılan bireysel başvurunun süresinde olduğunun kabulü gerekir.

Buna göre; açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi değerlendirilmiştir.” (ANKA)

BU HABERİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

AKP ve MHP O Emeklileri Hiçe Saydı: Reddettiler!

CHP’nin en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması teklifi AKP ile MHP’nin oylarıyla reddedildi. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.