24 Ekim 2021, Pazar

KPSS Şartına Aykırı Şekilde 61 Kişiyi Memur Yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne hem de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartına aykırı bir şekilde 61 kişiyi memuriyete aldığını tespit etti.

Sayıştay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2020 Yılı Denetim Raporu’nda, Kurum’un hem kanuna hem de Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne aykırı şekilde memur alımı yaptığı tespitine yer verdi.

Sayıştay raporunda; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun, 61 tane personelin kısmi zamanlı uzman olarak işe aldığı, işin tamamlanmasıyla iş akdi son bulması gereken bu personelin, daha sonra memur olarak istihdam edildiği belirtildi.

Sayıştay raporunda, duruma ilişkin şu bilgilere yer verdi:

ATAMALAR KARANAMEYE AYKIRI GERÇEKLEŞMİŞ
“Kısmi zamanlı uzman çalıştırılması bahsinde temel kriterin, uzman olarak çalıştırılacak kişinin özel bilgi ve uzmanlığına ihtiyaç duyulması olduğuna dikkat çekilmişse de sayısı 61 olan kısmî zamanlı uzmanların hemen hiçbirisinin, ilgili Yönetmelik’in 20’nci maddede öngörülmüş olan şartları taşımadığı hususu, bir tespit olarak raporumuzda ortaya konulmuştu.

SAYIŞTAY’IN BULGUSUNA, “KARARNAME’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILMAKTADIR” CEVABI VERİLDİ
Sayıştay raporunda; ‘kısmi zamanlı uzman’ kavramının süreklilik arz eden bir istihdam biçimi olmadığının, gerek 4 sayılı Kararname gerekse de söz konusu Yönetmelik’te yer alan hükümlerin bütününden anlaşıldığı belirtildi.

Sayıştay’ın, özel bilgi ve uzmanlığına ihtiyaç duyulduğu için çalıştırılan ‘kısmi zamanlı uzmanların’ görevinin işin tamamlanmasıyla birlikte son bulması gerektiği halde kısmî zamanlı olmaktan çıkarılarak süreklilik kazandığı ve bunun da anılan düzenlemelerin ‘hem lafzı hem de ruhuna aykırı olduğu’ bulgusuna, kurum tarafından şu cevap verildi:

“Halihazırda görevlerine devam eden kısmi zamanlı uzmanların istihdam statülerinin değiştirilerek 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 502’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 375 sayılı KHK’nın ek 27’nci maddesine göre istihdamlarına devam edilebilmesine yönelik Kurum Personel Yönetmeliği taslağı ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişiklik yapılması için çalışmalar devam etmekte ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde görüşmeler yapılmaktadır.”

“DURUMUN, MEVZUATA AYKIRILIĞI ORTADAN KALDIRMAK BİR YANA AĞIRLAŞTIRDIĞINA ŞÜPHE YOKTUR”
Sayıştay, kuruma alınan ‘kısmi zamanlı uzmanların’ yönetmelik değişikliğiyle ‘idari uzman’ statüsüne atandığını ve bunun Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne aykırı olduğu tespitini şöyle aktardı:

“Mevcut Personel Yönetmeliği, 20.01.2021 tarih ve 31370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış ve yeni Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği, aynı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik’in geçici 3’üncü maddesi hükmü ile söz konusu kısmi zamanlı çalışanların, idari uzman unvanlı pozisyonlara sınav yapılmaksızın atanması sağlanmış ise de bu durumun, başlangıçta var olan mevzuata aykırılığı ortadan kaldırmak bir yana ağırlaştırdığına şüphe yoktur. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiş bir hususun, Yönetmelik ile bu şekilde değiştirilemeyeceği açıktır.”

“ZORUNLU OLMASINA RAĞMEN KPSS DAHİL HİÇBİR SINAV ŞARTI GÖZETİLMEDEN ALINDI”
Söz konusu Yönetmelik, bu yönüyle sadece Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan düzenlemeye aykırı hüküm içermemekte, aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na da aykırılık taşımaktadır. Nitekim bu Kanun’un 50’nci maddesi sınav şartını düzenlemekte ve ‘Devlet kamu hizmet ve görevlerine devlet memuru olarak atanacakların açılacak devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır’ hükmünü içermektedir. Oysaki söz konusu personelin ‘Kamu Personeli Seçme Sınavı’ dahil, hiçbir sınav şartı gözetilmeden alındığı bilinmekte ve olgu, sınavsız memuriyete giriş olarak tezahür etmektedir.

Hiç kuşku yok ki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personeli, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 2’nci maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden oluşsa da Kurum Personel Yönetmeliği’nin ‘personelde aranacak şartları’ düzenleyen 7’nci maddesinde, istihdam edilecek personel için ‘Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’ uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’na girmek ve belirlenmiş puanı almak zorunludur. Bu nedenle, bulguda 657 sayılı Kanun’a yapılan atıflar bu duruma dayandırılmıştır.”

ANKA

BU HABERİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

BloombergHT: Benzinin Litresi 44 Kuruş Zamlanacak

Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresinin 44 kuruş zamlanacağı belirtildi. Dolar/TL kuru ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir